top of page

Revízna činnosť 

Každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrických zariadení v zmysle platnej legislatívy a v zmysle platných noriem STN je povinný zaistiť ich bezpečnosť. Kontaktujte nás a my vám zabezpečíme vyhotovenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie)

Kontaktovať
REVÍZIE ELEKTROINŠTALÁCIE

Vykonávame kompletné revízie elektroinštalácie, meraním, skúšaním a podrobnou prehliadkou sa zisťuje stav elektrickej inštalácie z hľadiska jej bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

Viac
Revízie elektroinštalácie
REVÍZIE SPOTREBIČOV

Revíza elektrických spotrebičov sa vykonáva v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 §13a Z.z. a na základe normy STN 33 1610:2002- „Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania". Pri nedodržaní vyplývajúcich povinností hrozí zamestnávateľovi alebo prevádzkovateľovi finančná sankcia alebo zákaz prevádzkovania činnosti.

Viac
Revízie spotrebičov
REVÍZIE BLESKOZVODOV

Je dôležité aby objekty ktoré sú chránené pred bleskom zariadením na ochranu pred nepriaznivými účinkami atmosferickej elektriny boli pravidelne a odborne skontrolované. O výsledku sa vypracuje východisková revízna správa (OP a OS) podľa novej STN EN 62305-3: 11/2006 a následne potom periodické OP a OS v určených lehotách.

Viac
Revízie bleskozvodov
Kontaktovať
Chcete vedieť viac ? Kontaktujte nás.        

Môžte to urobiť prostredníctvom kontaktného formulára, emailom, alebo telefonicky.

O nás

O nás

Naše služby poskytujeme kvalitne, na vysokej úrovni a výhradne našimi vyškolenými elektrotechnikmi. Spokojnosť zákazníka je u nás prioritou.​

Ponúkame Vám všetky druhy elektro prác a pristupujeme k zákazníkovi férovo a profesionálne. Radi vám pomôžeme pri návrhu aj pri realizácií celého projektu. Neváhajte nás kontaktovať, tešíme sa na spoluprácu.

 

Kladieme dôraz na odborné vzdelávanie naších pracovníkov a tým sme schopní poskytovať profesionálne a odborné služby a byť o krok vpred pred konkurenciou. Na všetky činnosti máme platné príslušné oprávnenia, osvedčenia, certifikáty, licencie a práce vykonávajú skúsení, vyškolení a flexibilní pracovníci.

V našej ponuke nájdete široké množstvo poskytovaných prác a veríme že budete s našími službami spokojný a tešíme sa na spoluprácu.

bottom of page